Dla Rodziców

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN
RACHUNEK RADY RODZICÓW

Nazwa klienta:     Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

Adres:    ul. Źrałków 1,  42-580 Wojkowice, woj. ŚLĄSKIE

Bank Spółdzielczy w Będzinie nr:      06 8438 0001 0020 1317 2000 0010

 

narkotyk11617narkotyk21617

narkotyki1617

STOP DOPALACZOM – PORADNIK dla rodziców

ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIOM OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
I PSYCHOTROPOWYCH – PORADNIK dla rodziców

CYBERPRZEMOC – zagrożenia i sposoby radzenia sobie

help1617

Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

Podstawowe formy cyberprzemocy to:

 • nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci,
 • rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów,
 • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć,
 • podszywanie się w Sieci pod rówieśników.

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są m.in: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, telefony komórkowe, serwisy SMS i MMS. Wraz z intensywnym rozwojem Internetu i telefonii komórkowej cyberprzemoc jest coraz bardziej powszechna wśród dzieci i młodzieży.

Cyberprzemoc a „tradycyjna” przemoc rówieśnicza

Cyberprzemoc, w odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. bullying), charakteryzuje wysoki poziom pozornej anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Charakterystyczna dla cyberbullingu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w Sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę” a ich usunięcie jest często bardzo trudne. Istotną cechą cyberprzemocy jest również szeroki repertuar form krzywdzenia, poszerzający się z dnia na dzień wraz z rozwojem oferty serwisów internetowych i telefonii komórkowej. Ponadto zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców, czy nauczycieli niż „klasyczna” przemoc, o problemie przemocy rówieśniczej w Sieci gdyż działania sprawcy są trudniejsze do zaobserwowania, są dokonywane „w ukryciu”. Przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez dorosłych jest słaba znajomość specyfiki mediów elektronicznych oraz bagatelizowanie problemu.

Skala problemu – badania

W styczniu 2007 roku w ramach kampanii „Dziecko w Sieci” przeprowadzone zostały pierwsze w Polsce badania poświęcone problemowi cyberbullyingu*, miały one na celu ustalenie skali i specyfiki problemu wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Badani – 891 internautów w wieku 12 – 17 lat – byli pytani o doświadczanie następujących sytuacji:

 • Przemoc werbalna w Sieci (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż)
 • Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka
 • Publikowanie w Sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających dziecko
 • Podszywanie się w Sieci pod dziecko

Młodzi internauci byli również pytani o ich odczucia i reakcję w danej sytuacji oraz o określenie sprawcy zdarzenia.

O problemie przemocy rówieśniczej w Sieci

W lutym 2007 roku w ramach programu Safer Internet w Polsce uruchomiony został projekt Helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych.

Konsultanci Helpline.org.pl dostępni są pod bezpłatnym

numerem telefonu 0 800 100 100 oraz online (komunikator) na stronie www.helpline.org.pl.

 Doświadczenia Helpline.org.pl potwierdzają wysoką skalę problemu cyberprzemocy w Polsce. Przypadków tego typu dotyczy zdecydowana większość zgłoszeń. Najczęstsze z nich to:

 • nękanie z wykorzystaniem serwisów społecznościowych (m.in. Epuls, Grono, naszaklasa)
 • nagrywanie filmów kamerą w telefonie i umieszczane ich w serwisach typu Wrzuta, YouTube
 • włamania na blog lub stronę internetową i zamieszczanie tam ośmieszających i upokarzających treści
 • groźby przy użyciu komunikatora
 • rozsyłanie do znajomych informacji o ośmieszających treściach e-mailem lub SMSem
  (łańcuszki docierające w krótkim czasie nawet do kilkuset osób)
 • przemoc werbalna w Internecie lub poprzez telefon komórkowy.

GDZIE  MOŻESZ ZNALEŹĆ POMOC W SYTUACJI KRYZYSOWEJ?

Pamiętaj! Nie jesteś sam.

 Rzecznik Praw Dziecka – p. Marek Michalak; Warszawa,  ul. Śniadeckiego 10;  tel. 800 12 12 12

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111

Pomarańczowa Linia – DLA RODZICÓW PIJĄCYCH DZIECI  tel. 0 801 140 068

Bezpłatne telefony udzielające pomocy ofiarom przemocy:

Telefon zaufania Niebieska Linia – 801 120 002

Rzecznik Praw Dziecka – Kryzysowy telefon Zaufania dla Osób Dorosłych  – tel. 116 123

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Będzinie, ul. 11 Listopada 5 
tel.32 267 44  01,  kom. 507 096 131;    e-mail: bedzin@ppp.bedzin.pl

Poradnia w Czeladzi 41-250, ul. Szpitalna 85 tel. (32) 265-22-88;  e-mail: czeladz@ppp.bedzin.pl

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego  Oddział Psychiatryczny dla dzieci:  ul. Gabrieli Zapolskiej 3  41-218 Sosnowiec;  tel.  (32) 266 02 30

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży  41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1 Maja 9;  tel. (32) 228 21 27

Poradnia Zdrowia Psychicznego  dla Dzieci i Młodzieży  ul. Medyków 16  40-752 Katowice;  tel.  (32) 207 18 00

NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS ul. Modrzejowska 27 42- 500 Będzin;tel.  (32) 730 04  44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Krasickiego 17  42-500 Będzin;     tel. (32) 267 81 08

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny –  Filia w Czeladzi  ul. 11 Listopada 8   41-250 Czeladź;     tel. (32) 265 78 80

 Zespół Interwencji ROM-E Metis w Katowicach ul. Drozdów 21, 40-001 Katowice; tel.(32) 209 53 12
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek – 07:30–16:00

Skip to content