Dla Uczniów

STOP Cyberprzemocy! Gdzie szukać pomocy!

help1617

Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

Podstawowe formy cyberprzemocy to:

  • nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci,
  • rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów,
  • publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć,
  • podszywanie się w Sieci pod rówieśników.

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są m.in: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, telefony komórkowe, serwisy SMS i MMS. Wraz z intensywnym rozwojem Internetu i telefonii komórkowej cyberprzemoc jest coraz bardziej powszechna wśród dzieci i młodzieży.

Cyberprzemoc a „tradycyjna” przemoc rówieśnicza

Cyberprzemoc, w odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. bullying), charakteryzuje wysoki poziom pozornej anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Charakterystyczna dla cyberbullingu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w Sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę” a ich usunięcie jest często bardzo trudne. Istotną cechą cyberprzemocy jest również szeroki repertuar form krzywdzenia, poszerzający się z dnia na dzień wraz z rozwojem oferty serwisów internetowych i telefonii komórkowej. Ponadto zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców, czy nauczycieli niż „klasyczna” przemoc, o problemie przemocy rówieśniczej w Sieci gdyż działania sprawcy są trudniejsze do zaobserwowania, są dokonywane „w ukryciu”. Przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez dorosłych jest słaba znajomość specyfiki mediów elektronicznych oraz bagatelizowanie problemu.

O problemie przemocy rówieśniczej w Sieci

W lutym 2007 roku w ramach programu Safer Internet w Polsce uruchomiony został projekt Helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych.

Konsultanci Helpline.org.pl dostępni są pod bezpłatnym

numerem telefonu 0 800 100 100 oraz online (komunikator) na stronie www.helpline.org.pl.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ POMOC W SYTUACJI KRYZYSOWEJ?

Pamiętaj! Nie jesteś sam.

Rzecznik Praw Dziecka – p. Marek Michalak; Warszawa, ul. Śniadeckiego 10; tel. 800 12 12 12

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111

Pomarańczowa Linia – DLA RODZICÓW PIJĄCYCH DZIECI tel. 0 801 140 068

Bezpłatne telefony udzielające pomocy ofiarom przemocy:

Telefon zaufania Niebieska Linia – 801 120 002

Rzecznik Praw Dziecka – Kryzysowy telefon Zaufania dla Osób Dorosłych – tel. 116 123

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Będzinie, ul. 11 Listopada 5
tel.32 267 44 01, kom. 507 096 131; e-mail: bedzin@ppp.bedzin.pl

Poradnia w Czeladzi 41-250, ul. Szpitalna 85 tel. (32) 265-22-88; e-mail: czeladz@ppp.bedzin.pl

Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Oddział Psychiatryczny dla dzieci: ul. Gabrieli Zapolskiej 3 41-218 Sosnowiec; tel. (32) 266 02 30

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1 Maja 9; tel. (32) 228 21 27

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Medyków 16 40-752 Katowice; tel. (32) 207 18 00

NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS ul. Modrzejowska 27 42- 500 Będzin;tel. (32) 730 04 44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Krasickiego 17 42-500 Będzin; tel. (32) 267 81 08

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny – Filia w Czeladzi ul. 11 Listopada 8 41-250 Czeladź; tel. (32) 265 78 80

Zespół Interwencji ROM-E Metis w Katowicach ul. Drozdów 21, 40-001 Katowice; tel.(32) 209 53 12
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek – 07:30–16:00

Skip to content