DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

„Przez małe miasto do wielkiego świata…” – czyli kilka słów

o ZSOiT w Wojkowicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach to szkoła, w której uczeń nie jest anonimowy. U nas dostrzeżony i otoczony opieką jest każdy – zarówno wybitny, utalentowany, jak i ten, który potrzebuje wsparcia. Potrafimy wyłonić z tłumu i zapewnić bezpieczeństwo w niepowtarzalnej atmosferze kameralnej szkoły.

Równocześnie nasze drzwi są otwarte na wielki świat. Jesteśmy znani w Polsce i Europie z inicjatyw i projektów o charakterze międzynarodowym. U nas uczymy się języka nie tylko na lekcjach, ale także podczas wyjazdów zagranicznych. Ponadto w szkole od wielu lat, przez cały rok szkolny goszczą wolontariusze z krajów europejskich, którzy prowadzą dla naszych uczniów tandemy językowe. Warto nam zaufać.

Z myślą o naszych uczniach i ich przyszłości współpracujemy z instytucjami partnerskimi, m.in. z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej, Uniwersytetem SWPS w Katowicach, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z Gliwic oraz Polskim Klubem Lotniczym.

W naszym liceum znajdą dla siebie miejsce uczniowie, którzy nie tylko chcą dobrze zdać maturę, ale już na etapie szkoły średniej projektują swoją przyszłość w kontekście zawodów, które już teraz są ich pasją: psychologa, pedagoga, prawnika, policjanta, strażaka, ratownika medycznego. Wyzwaniem dla młodych intelektualistów są zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznych oraz seminaria zagraniczne, podczas których młodzi ludzie mają okazję wykorzystać swe umiejętności językowe w bezpośrednim kontakcie z rówieśnikami z innych krajów europejskich.

Możemy pochwalić się bogatą ofertą zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania i pasje, ale również wyrównujących braki. Dla zapalonych sportowców proponujemy rozszerzone zajęcia sportowe w nowoczesnej sali gimnastycznej, m.in. techniki samoobrony, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną. Dodatkowo również prowadzimy cotygodniowe treningi musztry, a dla chętnych Szkolny Klub Płetwonurka, Szkolną Drużynę WOPR, Młodzieżową Służbę Ruchu Drogowego.

Nasze technikum to jedna z najlepszych szkół technicznych w regionie. Dwukrotnie zdobywała brązową tarczę w ogólnopolskim rankingu szkół. Uczniowie kilkakrotnie byli laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej. Szkoła proponuje naukę w zawodach: technik lotniskowych służb operacyjnych, technik geodeta i technik architektury krajobrazu.

Absolwenci pierwszego kierunku będą mogli pracować na lotniskach oraz portach lotniczych (np. na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa, odprawy biletowo – bagażowej, działu służby dyżurnej). Mogą także podejmować pracę w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów, u agentów obsługi naziemnej statków powietrznych, w lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych czy państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym.

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.), w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób.

Architekci krajobrazu mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach jest niezwykle bogata, ale co najważniejsze – znajduje potwierdzenie w sukcesach uczniów, którzy bez kompleksów mogą znaleźć dla siebie miejsce nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Agnieszka Mańka, Przez małe miasto do wielkiego świata… – czyli kilka słów o ZSOiT w Wojkowicach, „Głos Wojkowic”, 1-2020,

www.wojkowice.pl/urzad_miasta/aktualny_numer [dostęp 30.04.2020].

Więcej o kierunkach na naszej stronie w zakładce „DLA KANDYDATÓW”:
https://lowojkowice.eu/oferta-kierunkow/
https://lowojkowice.eu/ulotka-promocyjna/
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:
e-mail: lowojkowice@o2.pl

Skip to content