Erasmus +

 

 „Europejski start zawodowców”  – 

Projekt staży zagranicznych dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w ramach programu Erasmus +

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2024
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2023
Podsumowanie praktyk zawodowych w Portugalii – Europejski Start Zawodowców
w ramach projektu Erasmus+REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2022
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY                       KARTA UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO I NA KRÓTKI FILM

PROMUJĄCY WYJAZD NA PRAKTYKI ZAWODOWE

EUROPEJSKI START ZAWODOWCÓW

NASZE WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY
Skip to content