„FAIR TRAIN” w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej

18 listopada  2011r. w Katowicach członkowie Klubu Integracji Europejskiej wra z wolontariuszami EVS – Heją Sari i Olexiejem  Lavrynenko wzięli udział w Grze Miejskiej „FAIR TRAIN”. Impreza odbyła się w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Przedsięwzięcie objął  honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht oraz Polska Akcja Humanitarna.

Celem Gry była  promocja idei edukacji globalnej oraz  zwrócenie uwagi uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do poszukiwania ich rozwiązań.

Uczniowie pokonywali pieszo trasę wyznaczoną na otrzymanej przed startem mapie i rozwiązywali przygotowane zadania. Punkty kontrolne (stacje) w trakcie zabawy umieszczone zostały w organizacjach, które propagują idee związane z edukacją globalną, a zadania do wykonania dotyczyły takich zagadnień, jak: prawa człowieka, migracje klimatyczne (uchodźcy), energia odnawialna, sprawiedliwy handel, żywność modyfikowana GMO, zasada RRR – ekologia oraz znajomość ogólna edukacji globalnej i pojęć z nią związanych (także w języku angielskim).

Na ostatniej stacji uczestnicy  wypełniali test wiedzy. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach. W grze brało udział ponad 40 drużyn z całego województwa.

Bardzo dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do udziału w tym projekcie.
 

GALERIA

Więcej w dziale:
KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Skip to content