Klasa psychologiczno-pedagogiczna

AKTUALNOŚCI

KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ZSOiT w Wojkowicach to propozycja dla uczniów zainteresowanych głębszym zrozumieniem mechanizmów funkcjonowania człowieka

i poszerzaniem wiedzy o relacjach społecznych oraz dla tych, którzy chcą aktywnie i profesjonalnie pomagać innym. W klasie psychologiczno-pedagogicznej oferujemy wszechstronny rozwój

w zakresie nauk humanistycznych, dlatego współpracujemy z: Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem SWPS w Katowicach, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

Uczniowie klasy psychologiczno-pedagogicznej realizują zajęcia prozawodowe w ramach dodatkowego przedmiotu: podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej i poszerzają treści z zakresu podstaw psychologii i pedagogiki, komunikacji perswazyjnej w świecie mediów,

a w tym: psychologii reklamy, public relations, treningu wystąpień publicznych, różnych strategii wywierania wpływu na człowieka. Oprócz tego realizują zajęcia dotyczące: programu mediacji rówieśniczych, neurodydaktyki w praktyce szkolnej, czyli wykorzystania wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się i zapamiętywania, treningu kreatywności, treningu umiejętności społecznych (pracy w grupie, atrakcyjności interpersonalnej), szkoleń z zakresu autoprezentacji, elementów psychologii zarządzania, a także języków obcych i warsztatów z native speakerami i wolontariuszami EVS.

Podczas zajęć w klasie psychologiczno-pedagogicznej uczniowie nabywają umiejętności pracy w grupie, współdziałania i realizowania projektów, umiejętności komunikacji, asertywności, rozwijają świadomość procesu grupowego, własnych emocji, budowania dobrej samooceny i umiejętności radzenia sobie ze stresem, umiejętności nawiązywania kontaktu interpersonalnego.

Ta klasa jest stworzona dla osób, które chcą dobrze przygotować się do matury, a w przyszłości studiować na takich kierunkach, jak: psychologia, pedagogika, psychologia zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, doradztwo zawodowe, praca socjalna, logopedia, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i innych humanistycznych profilach. Klasa psychologiczno-pedagogiczna adresowana jest również do uczniów, którzy widzą swoją przyszłość w dziennikarstwie, polityce, branży marketingowej i reklamowej.

Ma stanowić przygotowanie do podejmowania w przyszłości wszelkich zawodów opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy, takich jak psycholog, pedagog, nauczyciel, wychowawca, pracownik socjalny, doradca zawodowy, opiekun, trener (coach), resocjalizator, pracownik HR, politolog, socjolog, terapeuta, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta czy negocjator.

Uczniowie poznają różne miejsca pracy, ścieżki kariery, mają możliwość orientacji na rynku pracy
i zapewnione różne formy wstępnych praktyk zawodowych.

Zajęcia w klasie psychologiczno-pedagogicznej pomagają w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka i pozwalają rozwinąć empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy prospołeczne. Dzięki nim uczniowie rozwijają poczucie odpowiedzialności, konsekwencji, dyscypliny, obowiązkowości i wytrwałości w realizacji planów.

Zapewniamy zajęcia specjalistyczne poszerzające wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, warsztaty dotyczące komunikacji perswazyjnej w świecie mediów (psychologii reklamy, public relations), treningu wystąpień publicznych, różnych strategii wywierania wpływu na człowieka, zajęcia dotyczące neurodydaktyki, czyli wykorzystania wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się i zapamiętywania, trening umiejętności społecznych, kreatywności i autoprezentacji; przedmiot dodatkowy: podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej.

Jesteśmy otwarci na ludzi i świat!

 

Skip to content