Klub Europejski

kie_wojkowice_logo Klub Integracji Europejskiej

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Wojkowicach

schuman2

AKTUALNOŚCI  WOLONTARIAT EUROPEJSKI
schuman3 erasmus

Klub Integracji Europejskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu poczucia wspólnoty europejskiej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do tradycji narodowych, upowszechnianie, a także przyczynianie się do pogłębiania wiedzy na temat krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Klub działa od 1994 roku. Jego założycielką była nauczycielka chemii p. Stanisława Mistarz, a jego działalność rozpoczęła się od polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z Richarda Huch Gymnasium w Gelsenkirchen w Niemczech. Od wielu lat uczniowie naszego Klubu biorą udział udział w rozlicznych seminariach zagranicznych, wymianach młodzieży, warsztatach i projektach edukacyjnych w ramach programu Erasmus +. Od prawie 20 lat w Klubie pracują zagraniczni wolontariusze z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie. Każde z tych działań ułatwiało naukę języków obcych i przybliżało nas do Europy.

W tym roku szkolnym są z nami ASHKHEN z Armenii i BENEDIKT z Niemiec i m.in. prowadzą dla naszych uczniów tandemy językowe. Program wolontariatu europejskiego jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu Europejski Korpus Solidarności.

Klub Integracji Europejskiej uczy samodzielności, odpowiedzialności, pomaga rozwinąć umiejętność pracy w zespole oraz integruje uczniów wokół wspólnego celu, a jego członkowie zyskują poczucie przynależności do grupy, która robi coś pożytecznego, z czego można czerpać satysfakcję. Uczniowie ZSOiT w Wojkowicach zaangażowani w prace Klubu, zyskują niepowtarzalną możliwość nawiązania kontaktów z uczniami z klubów europejskich w innych krajach Europy. Niezbędnym narzędziem w takich kontaktach jest oczywiście znajomość języków obcych. Wspólna praca i zabawa z zagranicznymi rówieśnikami doskonale motywuje do rozwijania umiejętności językowych. Praca w KIE to także niezastąpiona szkoła postawy otwartości i tolerancji, które są niezwykle ważne w demokratycznym, obywatelskim i coraz bardziej różnorodnym społeczeństwie. Są to podstawowe warunki współpracy z przedstawicielami innych narodów i państw europejskich.

Anna Gajdka
Opiekun KIE przy ZSOiT w Wojkowicach

FOTOREPORTAŻ
Skip to content