Podpisanie umowy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej.

2 maja odbyła się uroczystość podpisania umowy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej. Ze strony szkoły ten dokument podpisała Pani Dyrektor Anna Augustyńska, natomiast Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej reprezentował jego Dyrektor dr hab inż. nawig. Andrzej Fellner.
W wydarzeniu wzięli udział wszyscy uczniowie pierwszej klasy technikum o profilu technik lotniskowych służb operacyjnych, Pani wicedyrektor Monika Rachwał, st. chor. Małgorzata Drzewiecka-Oleksiak, przedstawicielka administracji szkoły Małgorzata Misiek, a także nauczyciel przedmiotów zawodowych Radosław Fellner.

Podpisanie umowy otworzyło nowy rozdział w historii Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Na mocy porozumienia, Centrum objęło patronat naukowy nad uczniami i nauczycielami specjalności technik lotniskowych służb operacyjnych. Możliwe będzie także podjęcie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, w tym umożliwienie uczestniczenia uczniów w wykładach i zajęciach akademickich, promowanie wśród studentów możliwości współpracy z uczniami naszej szkoły oraz wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Po podpisaniu umowy, Dyrektor Centrum – Pan Andrzej Fellner zaprezentował dorobek uczelni dotyczący branży lotniczej oraz możliwości pracy i dalszego kształcenia na poziomie szkoły wyższej. Przyznał, że otworzenie lotniczej specjalności w  naszej szkole bardzo dobrze wpisuje się w perspektywy rozwoju rynku pracy, o czym świadczą słowa:
,,W kolejnych latach, czy to w liniach lotniczych i na lotniskach, czy ośrodkach szkolenia lotniczego, potrzeba będzie ok. 30 tys. specjalistów. A zatem państwa kierunek tj. technik lotniskowych służb operacyjnych stanowi doskonałą odpowiedź na to zapotrzebowanie”.Dodał także, że podstawą jest dobry zespół, który może przynieść ogromny sukces. Ciekawy referat naszego gościa wzbudził wielkie zainteresowanie uczniów, czego wyrazem były równie interesujące pytania ze strony początkujących lotników.

Następnie uczniowie klasy o profilu technik lotniskowych służb operacyjnych wykonali profesjonalny pokaz pracy marszałka i parkowania samolotu na płycie postojowej lotniska. Przedstawili także prezentację ukazującą zdobytą wiedzę i umiejętności (w formie zajęć praktycznych, zabawy i wycieczek) oraz dotychczasowe lotnicze dokonania – udział
w Dniach Otwartych oraz stworzenie profilu AiR CLASS Wojkowice  https://www.facebook.com/AiRClassWojkowice/.

Uroczystość zwieńczyło złożenie podpisów Pani Dyrektor Anny Augustyńskej oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej dr hab inż. nawig. Andrzeja Fellnerana samolocie wykonanym przez uczniów.  Co więcej, w ramach niespodzianki, na początek udanej współpracy dyrektor Centrum udostępnił Szkole drona na potrzeby nauki obsługi,pokazu oraz instruktażu bezpiecznego latania. 

Całemu temu „lotniczemu dniu” towarzyszyła aura naukowych i podniebnych inspiracji. Razem stworzyliśmy TEAM i jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej w przyszłości osiągniemy więcej!

Lotnicy I TAK (E.K)

GALERIA
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH
Skip to content