Porozumienie pomiędzy naszą Szkołą a Komendą Powiatową Policji w Będzinie

Pomiędzy naszą Szkołą a Komendą Powiatową Policji w Będzinie zawarte  zostało porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy i objęcia patronatem klas o kierunku policyjno – prawnym. Porozumienie określa zasady współpracy stron przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności dotyczącej bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do uczniów szkoły w szczególności uczniów klas o kierunku policyjno- prawnym.

Porozumienie zostało podpisane w dniu 6 listopada 2019 roku przez Pana Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie – insp. Arkadiusza Więcka oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – Justynę Pitas. Pozwoli to na zapoznawanie uczniów z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji oraz ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji.

GALERIA
KLASA POLICYJNO – PRAWNA
Skip to content