POROZUMIENIE pomiędzy ZSOiT w Wojkowicach a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie!

W dniu 27 lutego 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy naszą Szkołą a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie w sprawie wzajemnej współpracy i objęcia patronatem klas o kierunku pożarniczo – ratowniczym.

Porozumienie zostało podpisane przez Pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie – st.kpt. mgr. inż. Arkadiusza Sperę oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach – Justynę Pitas.

Porozumienie określa zasady współpracy stron przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw społecznych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, a w szczególności uczniów klas o kierunku pożarniczo – ratowniczym.

Bożena Łabacz

GALERIA
KLASA POŻARNICZO – RATOWNICZA
Skip to content