Technik Architektury Krajobrazu

banertak1617

AKTUALNOŚCI
Kolejna propozycja w naszej ofercie edukacyjnej:
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
z elementami aranżacji wnętrz i kompozycji florystycznych
Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu.
Technik architektury krajobrazu to zawód na miarę XXI wieku, dający możliwość pracy w kraju i za granicą oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych, jak i historycznych obiektów zielni.
Technik architektury krajobrazu planuje i projektuje oraz przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu. Planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, w różnych porach roku i zmiennych warunkach atmosferycznych, pracuje także w szklarniach, gdzie panuje wysoka temperatura i wilgotność oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski oraz nadzoruje podległych pracowników.
Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy także:
• wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów
• posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni
• urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu
• przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych
• wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń
• przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych
• rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania itp.
• opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej
• wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych
• pielęgnowanie parków i starodrzewu
• odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie
Technik Architektury Krajobrazu ma szansę zatrudnienia: w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale czy osiedla mieszkaniowe, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
– jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
– jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
– jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
– jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
– w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
– u właścicieli obiektów krajobrazowych
– w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
– w szkolnictwie zawodowym /po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)/
Współpracujemy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, Ogrodem Śląskim w Świerklańcu i Ogrodem Pokazowym w Goczałkowicach.
Zapewniamy: zajęcia specjalistyczne z projektowania, aranżacji wnętrz i kompozycji florystycznych, grafiki komputerowej, warsztaty florystyczne, artystyczne i fotograficzne, naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, profesjonalnie wyposażone pracownie, współpracę z firmami branżowymi.
ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

banertak21617

Skip to content