Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach to szkoła sukcesu – mamy zaszczytny TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2024”

Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach to szkoła sukcesu – mamy zaszczytny TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2024” przyznany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.
Potwierdza on wysoką jakość pracy szkoły.
Uplasowaliśmy się na 30 miejscu w województwie śląskim i na 251. miejscu w kraju. Zgodnie z regulaminem Kapituły rankingu, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Do sporządzenia rankingu wykorzystano również dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych i System Informacji Oświatowej.
Skip to content