Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach

AKTUALNOŚCI

O Nas, czyli o Stowarzyszeniu TPLO

Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach to Organizacja Pożytku Publicznego.

Zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia, zarząd gromadzi i przekazuje środki finansowe na wspieranie działalności dydaktycznej szkoły, zwłaszcza na pomoc uczniom niezamożnym oraz dofinansowanie strategicznych programów rozwojowych szkoły.

Od 2002 roku Zarząd Stowarzyszenia – we współpracy ze szkołą – organizuje Koncerty Świąteczne– przedsięwzięcie o charakterze charytatywnym oraz Bale Absolwenta, z których całkowity dochód przeznaczony jest na rzecz szkoły. Wydarzenia te mają na celu  zachęcić środowisko lokalne do wspierania celów organizacji, przekazywania darowizn na potrzeby Stowarzyszenia oraz integrację absolwentów naszej szkoły.

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego – jak co roku prowadzi  akcję przeznaczania 1% podatku dochodowego na pomoc rzeczową dla indywidualnych uczniów oraz szkoły.

Od początku działalności TPLO funduje co roku nagrody finansowe dla najbardziej aktywnych, kreatywnych, najzdolniejszych Absolwentów naszej szkoły, którzy w trakcie nauki promowali ją w środowisku lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym.

Stowarzyszenie finansuje lub dofinansowuje:

 – wyjazd uczniów na zawody sportowe,

– wyjazdy edukacyjne związane z kierunkami szkoły

– organizowanie przez naszą szkołę regionalnych konkursów np.  „Booktalking, czyli gawęda o książce” i „Lovesong – konkurs zakochanej piosenki”, Diecezjalnego Konkursu Literacko – Fotograficznego, Diecezjalnego Konkursu Maryjnego, Szkolnego Konkursu z okazji Światowego Dnia Książki „Czytam, więc jestem”.

Dla urozmaicenia zajęć edukacyjnych, TPLO zakupiło  projektory multimedialne, między innymi  do nowo powstałych pracowni w skrzydle po szkole podstawowej.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i decyzją Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzeniu zdalnego nauczania, TPLO zakupiło cztery tablety, które będą służyły do pracy na odległość najbardziej potrzebującym uczniom.

Stowarzyszenie TPLO systematycznie pozyskuje fundusze ze środków Grantów Lokalnych miasta Wojkowice. W ostatnim roku jest to projekt stanowiący kontynuację działań podjętych przez Stowarzyszenie TPLO w Wojkowicach zmierzające do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów wojkowickich szkół, a zwłaszcza umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz ekspresji twórczej. Podyktowany jest także potrzebą promocji Wojkowic poprzez podjęcie twórczych działań w sferze tworzenia tekstów literackich poświęconych Miastu. Główne założenia projektu łączą się z doświadczeniami uczniów i nauczycieli ZSOiT w Wojkowicach, którzy wydali dwa zbiory autorskich opowiadań „Opowieści kłem pisane” oraz „Powroty” w ramach konkursu wydawnictwa RIDERO „Misja książka”, a także projektem TPLO przeznaczonym dla uczniów gminnych szkół pt. ,,WOJKOWICKIE STUDIO MŁODYCH TALENTÓW” 2019 r. W tym projekcie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli polonistów stworzyli opowiadania z motywem Wojkowic (w różnych, czasami bardzo innowacyjnych ujęciach), a następnie za pomocą inteligentnego systemu wydawniczego umieścili je na platformie Ridero.

Przedstawiciele Stowarzyszenia przez cały rok uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w najważniejszych przedsięwzięciach i wydarzeniach szkoły. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w cyklicznych spotkaniach członków TPLO i wspólnie z zarządem podejmują decyzje o rozdziale środków na najbliższy okres.

                                                                                              Zarząd TPLO

Skip to content