Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Partnerem naszej szkoły

Dnia 13 czerwca oficjalnie rozpoczęła się współpraca pomiędzy naszym Technikum Architektury Krajobrazu a Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Podczas naszej wizyty, na jednej z najlepszych uczelni inżynieryjnych w Polsce, zostało uroczyście podpisane porozumienie pomiędzy naszymi placówkami. Wydział Górnictwa i Geologii reprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa a naszą szkołę Pani Dyrektor Anna Augustyńska.  Na ręce Pani Dyrektor została również przekazana statuetka Partnera Wydziału.

W tym dniu również uczniowie klasy II i III technikum, kształcący się na kierunku technik geodeta mieli możliwość wzięcia udziału w kilku interesujących spotkaniach z pracownikami Uczelni.  Uczestniczyli w krótkiej prezentacji dotyczącej historii i oferty edukacyjnej Wydziału Górnictwa i Geologii, którą zaprezentował Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – dr inż. Sergiusz Boron.

Następnie uczniowie mieli okazję poznać szczegółowe informacje dotyczące działalności Zakładu Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych, które przybliżyła im Absolwenta naszej szkoły dr hab. inż. Violetta Sokoła – Szewioła, prof. ndzw. W Politechnice Śląskiej.

Kolejnym punktem wizyty na uczelni był wykład na temat podstaw geodezji, który poprowadził dr inż. Maciej Pomykoł. Wykład ten pozwolił usystematyzować naszej młodzieży wiedzę geodezyjną zdobytą w naszej szkole.

 Na zakończenie udaliśmy się na zajęcia terenowe poświęcone wykorzystaniu GPS w pracy geodety. Zagadnienie te przybliżył nam dr inż. Paweł Sikora.

Spotkanie choć bardzo intensywne i różnorodne pozostawiło w nas jeszcze wiele pytań, co zaowocuje kolejnymi wizytami na uczelni już w następnym roku szkolnym.

GALERIA
Skip to content