Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2015”

Kolejny już raz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata Polska 2015”, która odbywa się pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia.

Hasło przewodnie 22 edycji: „Wyprawa poprawa” miało zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Głównym celem przedsięwzięcia jest likwidacja „dzikich wysypisk”, które zazwyczaj spotykamy w przydrożnych zaroślach i na łąkach, na skraju lasów, w okolicach rzek i jezior.

Do tegorocznej akcji przyłączył się Burmistrz Miasta Wojkowice – pan Tomasz Szczerba, który znalazł czas na to , by   wraz z młodzieżą klas I i II ZSOiT udać się w teren.

Tradycją jest, że oprócz miejsc wokół szkoły uczniowie sprzątają najbliższą okolicę: łąki i wały wzdłuż rzeki Jaworznik i Brynicy, część ulicy Piaski, teren za cmentarzem parafialnym, boisko strażackie w Żychcicach.

Zauważyliśmy, ze tereny i pobocza wzdłuż ulic oraz domów są coraz czystsze   i bardziej zadbane. Za to najwięcej śmieci znaleźliśmy na łąkach i wzdłuż wałów. To właśnie miejsca tzw. „dzikich wysypisk”, gdzie oprócz papierów, folii i butelek znajdują się worki foliowe zawierające różnorodne odpady.

Worki na śmieci oraz środki ochrony osobistej otrzymaliśmy od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Wojkowicach. Pracownicy tego wydziału po zakończonej akcji zajęli się także zebranymi odpadami.

                                             Dziękuję wszystkim zaangażowanym za udział w akcji.

                                                                                                        Zapraszam za rok.

GALERIA

 

Skip to content