Ćwiczenie czyni mistrza…

Drugie zajęcia terenowe dla uczniów klasy pierwszej pożarniczej, odbyły się na terenie złomowiska samochodowego 1 marca 2011r. i obejmowały praktyczne ćwiczenia w posługiwaniu się sprzętem hydraulicznym oraz ćwiczenia w taktyce akcji ratowniczych podczas wypadków i katastrof drogowych.
Uzupełnieniem ćwiczeń terenowych były zajęcia stacjonarne, które obejmowały zagadnienia udzielania pierwszej pomocy podczas akcji ratowniczej. Młodzi adepci sztuki pożarniczej zapoznali się z wyposażeniem torby medycznej Boxmet Midical, zasadami użycia deski ortopedycznej Najo Lite, kołnierza ortopedycznego oraz szyn Kramera.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, dzięki którym było możliwe sprawne przeprowadzenie zajęć poligonowych, w szczególności członkom OSP w Wojkowicach-Żychcicach: Panu Naczelnikowi Marcinowi Kulawikowi oraz właścicielom złomowiska samochodowego w Wojkowicach za umożliwienie przeprowadzenia zajęć praktycznych.

 

GALERIA

Skip to content