Międzynarodowe seminarium naukowe w Otzenhausen – wrzesień 2023

Tegoroczne międzynarodowe seminarium naukowe w Otzenhausen, w którym biorą udział uczniowie naszej szkoły skupia się wokół doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi granicami.
Grenzerfahrungen: welche Bedeutung haben Grenzen für dich, mich und die Gesellschaft in Krisenzeiten? Temat wiodący seminarium to: „Doświadczenia graniczne: jakie znaczenie mają granice dla Ciebie, mnie i społeczeństwa w czasach kryzysu?”
Do głównych celów seminarium należy doświadczanie różnych rodzajów granic (np. granic emocjonalnych, narodowych itp.), refleksja nad funkcją i niebezpieczeństwem granic oraz nad znaczeniem granic dla siebie i dla społeczeństwa. Bardzo ważnym aspektem dzisiejszych warsztatów jest zdobycie wiedzy o kształtowaniu się granic w Europie dawniej i dziś.
Niezwykle istotna jest także możliwość zmiany perspektywy. Celem wszystkich spotkań i warsztatów jest także wzbudzenie zainteresowania innymi językami, krajami i kulturami oraz promowanie znajomości języka ojczystego i obcego oraz promocja umiejętności międzykulturowych i uwrażliwienie na różnice kulturowe, promocja umiejętności społecznych (np. zespołowych, komunikacyjnych, kompromisowych) oraz umiejętności projektowych uczestników.
Projekt dofinansowany przez PNWM i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.
Grenzerfahrungen: welche Bedeutung haben Grenzen für dich,
mich und die Gesellschaft in Krisenzeiten?
Doświadczenia graniczne: jakie znaczenie mają granice dla Ciebie,
mnie i społeczeństwa w czasach kryzysu?
SEMINARIUM: POLSKO- NIEMIECKO – UKRAIŃSKIE
11.09.2023 -17.09.2023
Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH
Europahausstraße 35
66620 Nonnweiler
Deutschland
Kooperationspartner
D: BBS des Landkreises Oldenburg, Wildeshausen
PL: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
UA: Secondary school No. 18, Bila Tservka
Skip to content