"My, uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubujemy…"

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół w Wojkowicach to uroczystość, która należy do najważniejszych wydarzeń w Kalendarzu Szkoły.
14 października 2011r. swoje przyrzeczenia – w obecności przedstawicieli kluczowych instytucji wspierających pracę szkoły – złożyli uczniowie klas ,,mundurowych” o kierunku policyjno – prawnym  i pożarniczym Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach oraz uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu.
Ślubowanie klasy pożarniczej połączone z przyjęciem jej uczniów do Młodzieżowej Drużyny OSP w Wojkowicach – Żychcicach przeprowadził Komendant ZM ZOSP RP w Wojkowicach Marcin Kulawik. Natomiast nad przebiegiem Ślubowania uczniów klas policyjno – prawnych czuwał Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach – podinsp. Ryszard Skowroński. Uroczystość przyrzeczenia wszystkich klas pierwszych poprowadziła przewodnicząca SU – Karolina Piwowarczyk.
Pierwszoklasistom wręczono także Akty Pasowania. Uczniowie klas policyjno – prawnych otrzymali je – wraz z odznakami tego kierunku – z rąk Komendanta Szkoły Policji w Katowicach – insp. Jarosława Kalety oraz Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – nadkom. Roberta Zuwały, natomiast uczniom kierunku pożarniczego wręczyli je: wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, jednocześnie prezes ZOSP Powiatowego w Będzinie – Zdzisław Banaś oraz prezes ZM ZOSP RP w Wojkowicach – Andrzej Cembrzyński.

Uczniowie mogli zaprezentować mundury, które sfinansowało Towarzystwo Przyjaciół LO w Wojkowicach systematycznie wspierające rozwój tych klas kierunkowych w szkole.

W imieniu zaproszonych Gości głos zabrali: Waldemar Andzel – poseł na Sejm RP, Marian Kozieł – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Zdzisław Banaś – wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Tomasz Szczerba – przedstawiciel Rady Miasta Wojkowice, Edyta Cichoń – sekretarz UM w Wojkowicach, insp. Jarosław Kaleta – Komendant Szkoły Policji w Katowicach. W wszystkich wystąpieniach padało wiele ciepłych słów zachęcających uczniów do zmierzenia się z szkolnymi i zawodowymi wyzwaniami.
Dyrektor Zespołu Szkół w Wojkowicach dziękowała instytucjom wspierającym organizacyjnie i merytorycznie prowadzenie klas kierunkowych: Komendantowi Powiatowemu PSP w Będzinie, która objęła patronat nad klasami o kierunku pożarniczym, Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzie za pomoc organizacyjną w prowadzeniu klas policyjno – prawnych, Komendantom Szkoły Policji w Katowicach oraz CS PSP w Częstochowie, Komisariatu Policji w Wojkowicach, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wojkowicach  za współpracę w organizacji procesu dydaktycznego, a także prezesom, komendantom i naczelnikom ościennych OSP, którzy nie tylko w szeregach uczniów klas pierwszych mogli odnaleźć swoich wychowanków, ale także promują ideę klasy pożarniczej w LO w Wojkowicach w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

Ślubowanie zostało połączone z promocją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez szkołę pod nazwą ,,Przez edukację do dobrej przyszłości”.
Dzięki realizacji zadań w ramach projektu możliwe jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń z udziałem ekspertów, które pokazują ich uczestnikom najważniejsze aspekty pracy w zawodach strażaka i policjanta – przygotowują do wykonywania tych zawodów. Po zakończeniu uroczystości ślubowania uczniowie klas pierwszych – beneficjenci projektu uczestniczyli w takich właśnie szkoleniach tematycznych.
Natomiast zespół uczniów z klas drugich otrzymał uprawnienia wynikające z uzyskania I stopnia nurkowego. W dużej mierze do tego osiągnięcia uczestników projektów przyczyniły się zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego prowadzone przez strażaków, którzy wyspecjalizowali się w tej dziedzinie z Komendy PSP w Bytomiu.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się w Dniu Edukacji Narodowej.
Dlatego Nauczycielom szkoły za wytrwałą i twórczą pracę dziękowali zaproszeni goście: rodzice, przedstawiciele samorządu uczniowskiego, dyrektor szkoły.

Uczniowie klas kierunkowych LO w Wojkowicach mają wiele talentów, o czym mogli się przekonać obecni na uroczystości. Program artystyczny przygotował szkolny zespół muzyczny, w skład którego wchodzą muzykujący uczniowie klasy IIc o kierunku pożarniczym: Patryk Kocot, Wojtek Grela i Tomek Niedbała.
Uroczystość zakończył pokaz Grupy Interwencyjnej Służb Więziennych stacjonującej w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Przyjęcie uczniów klas pierwszych do szkolnej społeczności to wyjątkowa chwila, która wyzwala pozytywną energię i integruje środowisko przyjazne szkole, dlatego pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy – pomimo licznych obowiązków- uczestniczyli w uroczystości Ślubowania. Jednocześnie dziękujemy Państwu za wspieranie naszych uczniów w zdobywaniu wiedzy oraz cenionych zawodowych umiejętności: Dziękujemy: Posłowi na Sejm RP- Waldemarowi Andzlowi, Pani Janinie Jagodzik – Radnej Rady Powiatu Będzińskiego, Panu Marianowi Kozłowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Będzińskiego, Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach – insp. Jarosławowi Kalecie ks. Proboszczowi parafii NMP w Wojkowicach Żychciach – Krzysztofowi Majcherczykowi i ks. Szczepanowi Tomali, Barbarze Rogalskiej – Radnej Miasta Wojkowice, reprezentującej także TP LO w Wojkowicach, Tomaszowi Szczerbie Marioli Chmielewskiej – Radnym Miasta Wojkowice, Edycie Cichoń – Sekretarz UM Wojkowice, Katarzynie Małyszy – Kierownik MOPS w Wojkowicach, Grażynie Trzcionce – Dyrektor SP nr 3 w Wojkowicach, przedstawicielowi Komendy Powiatowej PSP w Będzinie – st.kpt. Arturowi Markiewiczowi oraz  Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu ( jednocześnie przedstawicielowi Rady Rodziców) – kpt. Rafałowi Kocotowi, pracownikowi dydaktycznemu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie – Katarzynie Kosin. Przedstawicielom OSP: Wiceprezesowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach oraz Prezesowi ZOSP Powiatowego w Będzinie – Zdzisławowi Banasiowi, Prezesowi ZM ZOSP RP w Wojkowicach – Andrzejowi Cembrzyńskiemu, Prezesowi ZG ZOSP RP Bobrowniki, Wójtowi Gminy Arkadiuszowi Ziębie, Prezesowi OSP Czeladź Czesławowi Meronowowi, Komendantowi ZM ZOSP RP w Wojkowicach – Marcinowi Kulawikowi, Prezes OSP Grodziec – Małgorzacie Kiewlicz, Za-cy Naczelnika OSP Grodziec – Dariuszowi Warmuzińskiemu, Prezesowi OSP Toporowice – Jerzemu Sabatowiczowi, Prezesowi OSP Sączów – Szczepanowi Michalakowi, Prezesowi OSP Twardowice  – Czesławowi Dziedzicowi, Prezesowi OSP Tuliszów, Dariuszowi Zawiązale, Prezesowi OSP Bobrowniki –  Włodzimierzowi Koźmińskiemu, Prezesowi OSP Żychcice – Bogusławowi Niemcowi, Prezesowi OSP Siemonia  – Mieczysławowi Błońskiemu, Prezesowi ZM ZOSP RP Będzin – Rajmundowi Gdeszowi. Przedstawicielom Policji: Naczelnikowi Wydziału Prewencji KPP w Będzinie – nadkom. Robertowi Zuwale, oficerowi prasowemu KPP w Będzinie – mł.asp. Tomaszowi Czerniakowi, Robertowi Grochowinie, Komendantowi Komisariatu Policji w Wojkowicach – podinsp. Ryszardowi Skowrońskiemu, mł.asp. Bogusławowi Rzeszutce z Komisariatu Policji w Wojkowicach, mł. insp. Cezaremu Garczarczykowi z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.
WOPR: Prezesowi Regionalnego Oddziału WOPR w Będzinie (emerytowanemu nauczycielowi szkoły) – Januszowi Prętkiewiczowi.
Przedstawicielom Rady Rodziców: Grażynie Matyi – przew. Rady Rodziców ZS w Wojkowicach, Pawłowi Rosikoniowi, Rafałowi Bańskiemu, Adamowi Ćwiękowi, Ilonie i Andrzejowi Szczeszkom i wszystkim Rodzicom Uczniów klas pierwszych, którzy zechcieli przygotować tę uroczystość.
Nauczycielom – emerytom: Grażynie Stojek, Luizie Kreczko, Krzysztofowi Wtorkowi. Wszystkim obecnym Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom klas programowo wyższych.
 

Dyrektor

Wychowawcy klas pierwszych ZS w Wojkowicach
  

Spotkanie informacyjne na temat projektu odbyło się dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. środków projektu "Przez edukację do dobrej przyszłości" (Priorytet 9.1.2. POKL).
 

GALERIA

Skip to content