Obchody Dnia Patrona Szkoły

Regulamin Dnia Patrona w ZSOiT w Wojkowicach, 24.05.2024 r.:
1. Dzień Patrona w ZSOiT jest organizowany w naszej szkole 24 maja.
2. Organizatorem konkursów z okazji tego dnia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Osoba odpowiedzialna: p. Iwona Olszówka.
3. Celem konkursów jest popularyzowanie wiedzy na temat życia i działalności Rotmistrza Witolda Pileckiego wśród uczniów naszej szkoły.
4. Na godzinach wychowawczych w klasach pierwszych zorganizowany zostanie pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Dariusza Walusiaka pt.: „Ucieczka z Piekła. Śladami Witolda Pileckiego” (film jest dostępny w serwisie YouTube). Następnie 2 osoby z każdej klasy pierwszej napiszą krótki quiz wiedzy na temat tego filmu, który odbędzie się 22 maja, na 2 godzinie lekcyjnej w sali numer 14a.
5. W auli szkolnej zaprezentowana będzie wystawa dotycząca życia i działalności Rotmistrza Witolda Pileckiego.
6. Odbędą się również dwa konkursy skierowane dla wszystkich uczniów naszej szkoły: konkurs wiedzy dotyczący życia i działalności rotmistrza oraz konkurs plastyczny. Szczegóły dotyczące konkursów:
a) Konkurs wiedzy:
Pomocne strony do nauki:
wystawa w auli szkolnej,
b) Konkurs plastyczny pt.: „Życie w Sukurczach”:
Sukurcze to dawny majątek rodziny Pileckich: piękny stary dworek szlachecki z dużym ogrodem.
Należy narysować lub namalować obraz ukazujący codzienne życie rotmistrza Witolda Pileckiego, jego żony Marii i dwójki ich dzieci (Zosi i Andrzeja) w Sukurczach.
Technika wykonania jest dowolna.
7. Prace plastyczne należy dostarczyć do szkoły (do p. Iwony Olszówki) do 22 maja 2024 r.
8. Oceniana będzie poprawność merytoryczna, estetyka i kreatywność.
9. Prace konkursowe oceniać będzie komisja złożona z nauczycieli ZSOiT w Wojkowicach.
10. Dla laureatów konkursów przeznaczone będą nagrody.
ZAPRASZAMY!
Skip to content