Tak przygotowywali się do sprawdzianu umiejętności zawodowych…

12 maja 2011 r. uczniowie klasy Ic LO o kierunku pożarniczym uczestniczyli w kolejnych już zajęciach edukacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie prowadzonych przez kpt. Stanisława Sysakiewicza – opiekuna merytorycznego tego kierunku w szkole – oraz funkcjonariuszy tej jednostki.
18 uczniów miało możliwość wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem wyposażenia JRG w Będzinie, w szczególności z wyposażenia gaśniczego i sprzętu ratunkowego.
W ten sposób krok po kroku przyszli strażacy wytrwale i systematycznie zdobywają wiedzę i umiejętności wymagane w tym zawodzie, a jednocześnie poznają schemat funkcjonowania PSP oraz to środowisko zawodowe.
Pod koniec maja uczniowie klas pierwszej i drugiej pożarniczej przystąpią do testów teoretycznych i sprawnościowych potwierdzających uzyskane w ten sposób wiadomości. Będzie to pierwszy z trzech etapów prowadzących do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kierunku pożarniczego w LO w Wojkowicach.

Serdecznie dziękujemy Komendantowi za umożliwienie przeprowadzenia lekcji poglądowej oraz kpt. Stanisławowi Sysakiewiczowi i pracownikom PSP w Będzinie za organizację zajęć.
Realizacja programu szkolenia była możliwa dzięki objęciu przez Komendę Powiatową PSP w Będzinie patronatem kierunku pożarniczego w Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcącym w Wojkowicach.
 

GALERIA

Skip to content