Uroczyste pożegnanie tegorocznych Maturzystów

26 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach odbyło się uroczyste z pożegnanie tegorocznych Maturzystów – klasy 4a LO i klasy 5 Technikum. Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w szkolnym ceremoniale, to szczególny dzień dla uczniów, którzy właśnie dziś zakończyli kolejny etap swojego życia.
W słowach skierowanych do uczestników uroczystości, a przede wszystkim do Abiturientów Pani Dyrektor Justyna Pitas podkreśliła, że ukończenie szkoły to wyjątkowa chwila pełna emocji, refleksji i nadziei na przyszłość. To moment, kiedy uczniowie rozstają się ze swoją szkołą, która było dla nich drugim domem, i wyruszają w świat dorosłości. To także okazja do podsumowań, wspomnień i planowania kolejnych kroków życiowych.
Pani Dyrektor Justyna Pitas życzyła Maturzystom sukcesów i jak najlepszych wyników na maturze oraz powodzenia na kolejnym już etapie dorosłego życia. Wyraziła przekonanie, iż wiedza zdobyta w szkole przełoży się na życiową mądrość i dokonywanie trafnych wyborów.
Obecność zaproszonych gości uczyniła uroczystość niepowtarzalną. Gratulacje i życzenia powodzenia na maturze, dalszego rozwoju, realizacji pasji naukowych i zawodowych złożyli naszym uczniom: Pan Marek Skrobek – Skarbnik Miasta Wojkowice przedstawiciel Burmistrza Miasta Wojkowic Pana Tomasza Szczerby, mł. bryg. Arkadiusz Spera – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, mjr Artur Farat – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach, Komisarz Krystian Nowak – Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach, ppor. Michał Lubaszka z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Będzinie, st. chor. sztab. SG Łukasz Małanowicz – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, prof. Politechniki Śląskiej dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner – Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, Radne Miasta Wojkowice: Pani Lidia Musiał i Pani Katarzyna Wadowska, Pani Katarzyna Łopacińska z Akademii „Humanitas” w Sosnowcu, Pani Aleksandra Nikisz z Uczelni Metropolitalnej w Katowicach, Pan Maciej Klimek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach, Pani Grażyna Stojek – były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach, Pani Janina Jagodzik – wieloletni nauczyciel i radna powiatu, kierownik artystyczny Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Jaworznik”, Pani Dagmara Hołubowicz – Przewodnicząca Rady Rodziców ZSOiT w Wojkowicach.
Serdecznie dziękujemy Naszym Gościom za przybycie i uświetnienie dzisiejszego spotkania.
Najważniejszą częścią uroczystości było uhonorowanie Abiturientów – najlepszych z najlepszych – absolwentów liceum i technikum, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.
W klasie 4a LO: Kinga Matecka, Maja Kiciak, Aleksandra Kotela i Malwina Jędrasik.
W klasie 5 Technikum: Wiktoria Słabosz, Julia Kostrzewa, Karolina Buchajczyk, Dominika Strzeszkowska, Adam Czajer, Judyta Myszkowska, Magdalena Gwóźdź, Zofia Klimoszek, Zofia Kidawa i Kamil Nikodem.
Dobre wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie uzyskali Kinga Iwańska z 4a LO oraz Kacper Trojanowicz i Wiktor Marszałek z klasy 5T.
Uczniowie klas programowo najwyższych otrzymali świadectwa wieńczące ich naukę w murach szkoły z rąk pani dyrektor Justyny Pitas i wychowawczyń: pani Joanny Poczętej-Kubik i pani Bożeny Łabacz.
Kolejne wyróżnienie to „Złote indeksy”, w tym roku trafiły do trójki naszych absolwentów: Magdaleny Gwóźdź (5T) – „Złoty indeks” Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Malwiny Jędrasik (4a LO) – „Złoty indeks” Akademii „Humanitas” w Sosnowcu i Dawida Gnacika (4a LO) – „Złoty indeks” Uczelni Metropolitarnej w Katowicach.
Najbardziej kreatywni udowodnili, że można pogodzić szkolne obowiązki i sprostać wyzwaniom, wynikającym z dodatkowych aktywności, a jednocześnie osiągać znaczące postępy w nauce – uhonorowani zostali nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez Stowarzyszenie TPLO w Wojkowicach: Wiktoria Słabosz, Kinga Matecka i Karolina Buchajczyk.
Podziękowania i upominki otrzymali też uczniowie za pracę w Klubie Integracji Europejskiej, za aktywność sportową i udział w zawodach sportowych oraz zaangażowanie artystyczne w kółku teatralnym.
Dzisiejsza uroczystość to niepowtarzalna okazja, by podziękować najbardziej aktywnym Rodzicom za pomoc i serce dla szkoły: p. Monice Kowalskiej, pp. Marzenie i Grzegorzowi Iwańskim, p. Annie Słabosz, p. Wioletcie Czajer, p. Izabeli Górskiej, p. Joannie Waludze, p. Magdalenie Pawłow oraz p. Paulinie Niegowskiej.
Szczególne podziękowania wszystkim instytucjom partnerskim i wspierającym Szkołę w ważnych przedsięwzięciach edukacyjnych zostały przekazane na ręce ich przedstawicieli.
W dalszej części uroczystości wszystkim uczniom klas maturalnych liceum i technikum, zostały uroczyście wręczone upominki od Samorządu Uczniowskiego i całej szkolnej społeczności, w imieniu których życzenia złożyła Julia Florek.
Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym Gościom, Rodzicom naszych uczniów oraz Absolwentom szkoły.
Oprawę artystyczną uroczystości stanowił montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Ewy Koścień, w którym uczniowie klas młodszych pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki. Im właśnie zadedykowali słowa Wisławy Szymborskiej: „Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”, będące próbą namysłu nad dojrzałością, dorosłością, nad życiowymi wyborami, by każdy – przed odejściem z naszej szkoły popatrzył w przyszłość z nadzieją i optymizmem.
Wierzymy, że wiedza, umiejętności i doświadczenia wyniesione ze szkoły średniej pomogą Wam świadomie kreować swoją przyszłość. Życzymy Wam Kochani powodzenia na maturze, w rekrutacji na studia i podczas stawiania pierwszych kroków zawodowych. Mamy nadzieję, że z dumą będziecie mówić, iż jesteście absolwentami naszej szkoły.
Do zobaczenia Kochani!
Dziękujemy również p. Bartoszowi Leśniakowi https://dywatex.pl/ za wsparcie szkoły w przygotowaniach do uroczystości Pożegnania Maturzystów????
Skip to content