Zajęcia laboratoryjne w CS PSP w Częstochowie

21 marca 2011 r. w ramach Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Zespołem Szkół w Wojkowicach a Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie uczniowie klas pożarniczych uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych na terenie Szkoły.

Uczniowie pierwszej i drugiej klasy o kierunku pożarniczym uczestniczyli w zajęciach odbywających się w laboratoriach, którymi dysponuje nasz partner w edukacji.
Tematyka zajęć laboratoryjnych obejmowała: Laboratorium profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce, w tym badanie zabezpieczeń instalacji niskiego napięcia, badanie przewodów elektrycznych w stanach awaryjnych, badanie stopnia rozprzestrzeniania się ognia po przewodach elektrycznych. Laboratorium fizykochemii spalania i środków gaśniczych: obserwacja i badanie zjawisk związanych ze spalaniem i rozwojem pożarów, badanie skuteczności pożarowej różnorodnych środków gaśniczych, pokaz zagrożeń powodowanych przez gazy palne.
Niezwykle widowiskową częścią warsztatów był pokaz kontrolowanych wybuchów m. in. gazów, cieczy oraz pyłów.
Na koniec zajęć prowadzący pokazali w praktyce, czym może zakończyć się gaszenie pożarów niewłaściwymi środkami gaśniczymi, takimi np. jak woda – pożarów metali palnych czy olejów jadalnych. Ponadto zaprezentowali w praktyce właściwości różnych środków gaśniczych, takich jak piana i proszek gaśniczy.
 

GALERIA

Skip to content