Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym konkursie poetyckim pt.: „Zakochaj się na wiosnę”

???????? Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym konkursie poetyckim pt.: „Zakochaj się na wiosnę”, organizowanym z okazji obchodów Światowego Dnia Poezji.????

???? Regulamin Szkolnego Konkursu Poetyckiego pt.: „Zakochaj się na wiosnę”.
1. Szkolny konkurs poetycki pt.: „Zakochaj się na wiosnę” zorganizowany jest z okazji obchodów Światowego Dnia Poezji.
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu: p. Iwona Olszówka, p. Ewa Koścień.
3. Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów do tworzenia własnych form poetyckich.
4. W konkursie biorą udział prace mające formę wierszy.
5. Prace należy dostarczyć do p. Iwony Olszówki lub p. Ewy Koścień do 12 kwietnia 2024 r.
6. Oceniana będzie poprawność merytoryczna, estetyka i kreatywność.
7. Prace konkursowe oceniać będzie komisja złożona z nauczycieli ZSOiT w Wojkowicach.
8. Dla laureatów konkursu przeznaczone będą nagrody.
Skip to content