,,Ziemia to nasz dom” – międzynarodowe spotkanie naukowe z udziałem uczniów ZSOiT w Wojkowicach.


 

,,Ziemia ma dość bogactw, by zaspokoić potrzebę każdego człowieka, ale nie jego chciwość“.

                                                                                                                      Mahatma Ghandi
 

15 uczniów oraz dwóch nauczycieli reprezentujących Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w  Wojkowicach (w tym 2 reprezentantów partnerskich polskich szkół) w  dniach  09 – 16 lutego 2013r. uczestniczyło w  polsko – niemiecko – ukraińskim seminarium  na temat zrównoważonego rozwoju zorganizowanym w międzynarodowym ośrodku edukacyjnym  Akademii Europejskiej Otzenhausen – Niemcy.
Szkoła ma już wieloletnią tradycję w realizacji projektów międzynarodowych i edukacji młodzieży  na rzecz zrównoważonego rozwoju. Efekty  pracy w tym zakresie  zyskały uznanie międzynarodowych  instytucji edukacyjnych,  w tym   właśnie Europejskiej Akademii Otzenhausen w Niemczech. Z EAO (Europäische Akademie Otzenhausen) szkoła współpracuje od 2004 r, realizując dwustronne i trójstronne projekty naukowe.
 
Celem tegorocznego niemiecko – ukraińsko – polskiego seminarium było propagowanie zrównoważonego stylu życia. Podczas seminarium zwracano uwagę bardzo młodym ludziom z trzech krajów Europy na to, że żyjąc w czasach wymuszających ciągły wzrost gospodarczy przede wszystkim dążymy do osiągnięcia własnych celów. Wybieramy konsumpcyjny tryb życia, nie biorąc pod uwagę potrzeb innych ludzi,  zwłaszcza społeczeństw najbiedniejszych krajów. Jednak, aby zapewnić nowym generacjom dobrą przyszłość, musimy nauczyć się oceniać skutki własnego postępowania.
 
Dlatego też tematy podejmowane podczas seminarium obejmowały gospodarcze i społeczne skutki globalnego kryzysu finansowego, zmianę klimatu, kwestię kurczenia się zasobów wody i energii, zanik bioróżnorodności, a także zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia.Uczestnicy seminarium gorąco dyskutowali na te tematy m.in. podczas talk show: ,,Czy Ziemia jest jeszcze do uratowania?” Natomiast podczas warsztatów analizowano znaczenie edukacji międzykulturowej dla procesu integracji europejskiej, rozmawiano o związku między konsumentami i producentami, zgłaszano propozycje  rozwiązań problemów wynikających z nierównomiernego  dostępu do dóbr (głód, niedożywienie, brak wody, choroby), prezentowano priorytety polityki zrównoważonego rozwoju w poszczególnych krajach. Głównym namacalnym efektem seminarium są filmy rysunkowe, które powstały  dzięki niezwykłemu zaangażowaniu uczniów. Najpierw uczniowie otrzymali wskazówki dotyczące znaku Fair Trade, czyli dowiedzieli się, jak wygląda naprawdę produkcja kawy lub jeansów. Poznali problem, jakim jest związek pomiędzy konsumentem i producentem w Europie i Azji. Jaką rolę odgrywają przy tym nasze państwa? Kto ma największe znaczenie? Kto jest najważniejszy? Ile kawy pijemy i jakie jeansy kupujemy najczęściej? Porównali reklamy tych produktów w różnych państwach.
Pod fachowym okiem ekspertów uczniowie poznali tajniki tworzenia filmów animowanych, poznali nowe programy komputerowe, technologie i strategie tego typu reżyserii. Uczniowie pracowali w dwóch grupach międzynarodowych, sprawnie podzielili się zadaniami i pracowali bardzo wytrwale, często spotykając się jeszcze poza zaplanowanym na te zajęcia czasem. Efektem tak wspanialej współpracy są dwa filmy animowane, które będą oficjalnie zaprezentowane i rozpowszechnione za pomocą portalu YOU TUBE.
Znaczącym tematem podejmowanym podczas spotkania była strategia zrównoważonego rozwoju UE, misja Europy dla przyszłości, dyskusja na temat tego, jaką rolę odgrywają nasze kraje w tym procesie oraz  mówiono o tym, czy Europa jest czymś więcej niż przestrzenią gospodarczą. Były to gorące tematy poruszane bardzo mocno przede wszystkim podczas jednodniowej wycieczki do Strasburga. Uczniowie podczas wizyty w siedzibie Rady Europy mogli zapoznać się ze strukturą funkcjonowania tej instytucji, dowiedzieć się więcej na temat respektowania praw człowieka w UE. Wysłuchali krótkiego wystąpienia nt. czy Europa jest czymś więcej niż tylko Unią Europejską, a Rada Europy jest gwarancją praw obywateli, demokracji   i praworządności. Zobaczyli też film, który przedstawiał historię  powstawania Rady Europy. Uczestnicy seminarium zwiedzili również Parlament Europejski, a w trakcie oprowadzania po instytucji mogliposłuchać, jak ważne decyzje dotyczące gospodarki państw UE zapadają w tym miejscu. Zaszczytem było usłyszeć to, że  Polak, Jerzy Buzek przewodniczył w poprzedniej kadencji PE oraz że język polski jest od niedawna nowym oficjalnym językiem używanym podczas obrad i oficjalnie tłumaczonym na inne języki.
Uczniowie mogli również poznać to przepiękne miasto, zwane europejskim węzłem przyszłości. W grupach otrzymali zadania do gry miejskiej, podczas której zwiedzając miasto musieli fotografować jego najciekawsze zakątki, a rozmawiając z mieszkańcami musieli dopytywać o tradycje, przełamywać stereotypy, a niejednokrotnie również pokonywać barierę językową – język angielski nie zawsze wystarczał do porozumienia się z Francuzami.
 
Za  motto spotkania można uznać myśl Mahatmy Gandhiego: ,, Ziemia ma dość bogactw, by zaspokoić potrzebę każdego człowieka, ale nie jego chciwość“.
Uczestnicy seminarium uświadomili sobie, że obecne pokolenia muszą  zmienić swój  sposób  myślenia  o przyszłości naszej planety. Wymaga to nowego poczucia globalnej współzależności i uniwersalnej odpowiedzialności. Musimy twórczo rozwinąć i zastosować wizję zrównoważonego życia na wszystkich poziomach: lokalnym, narodowym i globalnym. Seminarium stworzyło  możliwość refleksji nad problemami globalnymi współczesnego świata. Jest to niezwykle istotne w rozwoju osobowości młodych ludzi i budowania pozytywnego nastawienia do otaczającej rzeczywistości. Efektem seminarium było także ustalenie zasad dalszej współpracy w  dziedzinie edukacji młodzieży  dla zrównoważonego rozwoju w szkołach partnerskich projektu.
Organizatorzy: Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH (EAO)
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach ,Polen Secondary School 18, Bila Tserkva, Ukraine Berufsbildende Schulen des Landkreises Oldenburg, Deutschland
Projekt uzyskał wsparcie finansowe Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Bundeszentrale fur Politische  Bildung, Asko Europa Stiftung , Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH (EAO) oraz Fundacji  Wawel z Rodzin.
 

GALERIA

Więcej w działach:
WYMIANA  |   KLUB INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Skip to content