ZSOiT w Wojkowicach to DOBRY WYBÓR!

KLASA SŁUŻB MUNDUROWYCH w Liceum Ogólnokształcącym:
– policyjno-prawna
– pożarniczo-ratownicza
– resocjalizacyjno-kryminologiczna
– Straży Granicznej
Wszystkim uczniom tej klasy oferujemy zajęcia poligonowe, zajęcia na strzelnicy, kurs sztuk walki i samoobrony, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, trening musztry i Dzień Mundurowy, a ponadto poszczególne ukierunkowania oferują dodatkowe zajęcia prozawodowe. Tylko w naszej szkole jest wirtualna strzelnica wyposażona w nowoczesny, multimedialny, przenośny, strzelecki systemem szkolno-treningowy, gdzie uczniowie klas mundurowych zdobywają umiejętności strzeleckie.
Oferujemy też pozalekcyjne zajęcia „Kółka strzeleckiego”, podczas których uczniowie poznają zasady strzelectwa sportowego i bojowego. Zajęcia są prowadzone przez czynnych funkcjonariuszy będących jednocześnie nauczycielami naszej szkoły.
Współpracujemy z: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem SWPS w Katowicach, Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gliwicach.
Skip to content