Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych

banerlotg1617

AKTUALNOŚCI                                           NASZE ZAJĘCIA

tarcze21617

Marzysz o karierze w lotnictwie? Chcesz ustawiać samoloty na stanowiskach płyty postojowej? Chciałbyś współpracować z kontrolerami ruchu lotniczego i odczytywać depesze NOTAM i METAR? Uważasz, że sprawdzisz się w nadzorowaniu służb działających na lotnisku? Chcesz dowiedzieć się, gdzie przebiega granica między landside a airside?  Intrygują Cię takie zagadnienia, jak ILS (Instrument Landing System), LVP (Low Visibility Procedures), TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System), inne. Pragniesz polatać dronem? Jeśli tak, to kierunek „technik lotniskowych służb operacyjnych” jest właśnie dla Ciebie!

4 lata nauki będą okazją do przeżycia fantastycznej przygody z lotnictwem dzięki nauczycielom-praktykom z wieloletnim doświadczeniem, współpracującym z Urzędem Lotnictwa Cywilnego czy Katedrą Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej. Podczas lekcji wiedza przekazywana jest nowoczesnymi metodami z elementami zabawy. Co więcej, nasz autorski plan dydaktyczny przewiduje cykl spotkań z przedstawicielami różnych zawodów i profesji lotniczych.

Uczeń zostanie przygotowany do zdania dwóch egzaminów potwierdzające następujące kwalifikacje:

 • 72. Obsługa operacyjna portu lotniczego
 • 73. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka.

Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: nawigacja powietrzna, zarządzanie portami lotniczymi, mechanika i eksploatacja statków powietrznych, logistyka, zarządzanie lotnictwem, lotnictwo i kosmonautyka).

Po zakończeniu nauki technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a zwłaszcza do:

 • współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej,
 • podejmowania działań w zakresie ochrony portu lotniczego,
 • oceny stopnia zagrożenia i organizacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym,
 • śledzenia zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego,
 • nadzorowania i koordynacji obsługi naziemnej statków powietrznych na płycie lotniska,
 • dostarczania informacji i udzielania wskazówek zainteresowanym służbom o warunkach meteorologicznych, sprawności działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych, zakłóceniach w ruchu lotniczym składanych przez załogi statków powietrznych (np. zderzenia z ptakami, śnieżyce itp.),
 • wspomagania obsługi samolotów, pilotów i pasażerów.

Perspektywy zatrudnienia

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze (np. na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa, oprawy biletowo-bagażowej, działu służby dyżurnej). Absolwenci szkoły mogą także podejmować pracę w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów, u agentów obsługi naziemnej statków powietrznych, w lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych czy państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym.

Szkoła podjęła współpracę w zakresie praktyk z GTL SA (spółka zarządzająca portem lotniczym Katowice), Linetech, Polskim Klubem Lotniczym, Aircom, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo- Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Czego będziemy się uczyć?

 • podstawowych definicji obowiązujących w lotnictwie cywilnym,
 • najważniejszych kodów, skrótów i akronimów,
 • alfabetu lotniczego,
 • charakteryzować podstawowe elementy infrastruktury portu lotniczego,
 • analizować prawo lotnicze,
 • ustawiać samoloty na stanowiskach płyty postojowej,
 • odczytywać depesze NOTAM, SNOWTAM, METAR, TAF,
 • wykonywać kontrolę bezpieczeństwa,
 • rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom na lotniskach,
 • pozyskiwać i analizować informacje lotnicze,
 • monitorować stan infrastruktury portu lotniczego,
 • przekazywać komunikatów poleceń drogą radiową,
 • sporządzać dokumentację operacyjną, wypełniać formularze,
 • rozpoznawać typy i rodzaje lotnisk, statków powietrznych.

banerlotd1617