Klasa policyjno-prawna

AKTUALNOŚCI SEKCJA NURKOWA WOPR MSRD

KLASA POLICYJNO-PRAWNA w ZSOiT w Wojkowicach jest objęta patronatem Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Wszystkim uczniom klas służb mundurowych oferujemy zajęcia poligonowe, zajęcia na strzelnicy, kurs sztuk walki i samoobrony, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, trening musztry i Dzień Mundurowy, a ponadto poszczególne ukierunkowania oferują dodatkowe zajęcia prozawodowe.

Uczniowie klasy policyjno-prawnej realizują zajęcia prozawodowe w ramach przedmiotu dodatkowego: wiedza o prawie i policji i poszerzają treści z zakresu: edukacji obywatelskiej, prawa, mediacji, przygotowania do służby w policji, prewencji, technik kryminalistycznych, zarządzania kryzysowego, organizacji policji, prawa wykroczeń, prawa karnego, zasad postępowania dochodzeniowego, prewencji oraz ruchu drogowego.

Kształcenie policyjno-prawne w tej klasie obejmuje :

 • udział w zajęciach organizowanych w Komendzie Policji w celu zapoznania się ze specyfiką pracy różnych wydziałów oraz sprzętem będącym na wyposażeniu Policji

 • udział w zajęciach pomagających w przygotowaniu do testów psychologiczno-sprawnościowych

 • udział w otwartych rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych organizowanych w Sądzie Rejonowym w Będzinie

 • wycieczki edukacyjne do Zakładu Karnego w Wojkowicach

 • zajęcia mające na celu zapoznanie się z pracą kuratora sądowego, referendarza sądowego i sędziego oraz radcy prawnego

 • wyjścia dydaktyczne organizowane do: urzędu skarbowego, kancelarii prawnych, urzędu pracy, urzędu miasta, banków, przedsiębiorstw

 • poszerzoną ofertę zajęć sportowych

 • zajęcia poligonowe

 • trening musztry

 • zajęcia na strzelnicy

 • kurs samoobrony

 • Szkolną Drużynę WOPR, Młodzieżową Służbę Ruchu Drogowego

 • ratownictwo medyczne – kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej kończący się certyfikatem UE

 • program mediacji rówieśniczych

 • trening wystąpień publicznych

 • Dzień Mundurowy

Klasa policyjno-prawna to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w Policji lub innych służbach mundurowych.

Przygotowujemy ucznia do postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji oraz w innych służbach odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia (wewnętrzne służby ochrony firm, agencje detektywistyczne).

Nasi absolwenci są przygotowywani do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów cywilnych, takich jak np. prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, resocjalizacja, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Po tej klasie można kontynuować naukę w szkołach wyższych, policealnych i pomaturalnych w zawodach: policjanta, księgowego, informatyka, prawnika, menedżera, maklera giełdowego w biurach maklerskich, doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach, dystrybutora w firmie handlowej, agenta ubezpieczeniowego, bankiera, analityka rynku w banku, analityka rynku w firmie, przedsiębiorcy w firmie public relations, tłumacza w firmach i instytucjach.

Dzięki realizacji naszego programu edukacji policyjno-prawnej uczniowie nabywają takich cech jak: zaradność, odwaga, spokój, zdyscyplinowanie, a także przydatnych w życiu umiejętności m.in. stanowczości i konsekwencji w działaniu oraz odporności psychicznej na stres.

Zapewniamy zajęcia prozawodowe dotyczące: prawa, mediacji, przygotowania do służby w policji, prewencji, technik kryminalistycznych, zarządzania kryzysowego oraz ruchu drogowego, udział w otwartych posiedzeniach sądu; przedmiot dodatkowy: wiedza o prawie i policji.

Baczność – coś dla Ciebie!


 

Skip to content