Technik Geodeta

banergeo11617

AKTUALNOŚCI
Od 1 września 2023 r. wraca w ZSOiT w Wojkowicach zawód technika geodety w nowej odsłonie!
TECHNIK GEODETA z elementami innowacyjnych technologii pomiarowych!
Jeśli lubisz nowoczesne technologie i odkrycia naukowe, pasjonujesz się zagadnieniami przyrodniczymi, kartograficznymi, chcesz używać najnowszych technologii pomiarowych i dronów, to zawód dla Ciebie!
Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych graficznych i opisowych o nieruchomościach dla potrzeb gospodarki kraju, osób fizycznych i instytucji. Geodeci wykonują mapy (np. mapę zasadniczą, ewidencyjną, topograficzną) oraz dokumentację o charakterze prawnym. Oprócz tworzenia nowych opracowań geodeci są odpowiedzialni również za aktualizację już istniejących map, ewidencji gruntów i budynków oraz innych baz danych o charakterze przestrzennym i opisowym. Uczestniczą również w procesach budowlanych różnego rodzaju inwestycji. Ich praca jest niezbędna zarówno na początku inwestycji przy dokładnym wskazaniu miejsca lokalizacji, jak i po zakończeniu w celu zaktualizowania mapy zasadniczej. Geodeci również wykonują pomiar odkształceń i przemieszczeń budowli w trakcie budowy i eksploatacji, pomiary i opracowania do celów prawnych wynikające z: rozgraniczeń nieruchomości, podziałów i scaleń, wywłaszczeń i innych. Podczas swojej pracy wykorzystują elektroniczne instrumenty geodezyjne do pomiaru odległości, kątów i wysokości obiektów. Korzystają również z nowoczesnych technologii pomiarowych np. pomiarów satelitarnych GNSS czy skaningu laserowego. Efekty pomiarów opracowują korzystając ze specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego. Technik geodeta w swej pracy wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne, współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.
Technik geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny, jak: geomatyka, GIS czy geodezja katastralna. Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą. Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.
Technik geodeta ma szanse zatrudnienia w firmach geodezyjnych, budowlanych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w planowaniu przestrzennym, pracach poszukiwawczych złóż, nawigacji, wojsku, kartografii, górnictwie podziemnym i naziemnym, rolnictwie, wycenie i gospodarce nieruchomościami, a także może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Współpracujemy z Wydziałem Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Zapewniamy: zajęcia specjalistyczne z geodezji, kartografii, gospodarki nieruchomościami i geodezji inżynieryjnej, profesjonalny i nowoczesny sprzęt geodezyjny, ćwiczenia terenowe i wycieczki edukacyjne, warsztaty z wykorzystaniem dronów jako źródła informacji geodezyjnej i kartograficznej.
WYTYCZAJ Z NAMI KIERUNKI!


Skip to content